Om NBMF

Publisert mandag 19. desember 2011 11:21
Skrevet av Bjørn Rønning

1991 - Etter en del misnøye med oppgjørene og Norsk Kommuneforbund sin tariffpolitikk i forhold til branntjenestens lønns og arbeidsforhold ble det på tariffkonferansen i Stavanger startet en såkalt "kameratklubb" etter svensk modell .

8 april 1992- Forbundet la ned yrkesutvalgene og provoserte med det fram opprettelsen av Norsk Brannmannsforum på et konsituerende møte på Oslo Hovedbrannstasjon.

1993 - Årsmøte for Norsk Brannmannsforum i Trondheim. Jan Davidsen kommer på møte og det etableres et samarbeid med Kommuneforbundet hvor et av kriteriene for å være medlem i Norsk Brannmannsforum var å være medlem i Kommuneforbundet.

Etter opprettelse av Fagforbundet er medlemmer i Norsk Brannmannsforum også medlemmer i Fagforbundet. Brannmannsforum skal gi Fagforbundet råd i aktuelle sake innen vår yrkesgruppe, være pådriver for at Fagforbundet ivaretar våre interesser gjennom forhandlinger og kontakter med myndigheter.
 
Fra Norsk Brannmannsforum er leder oppnevnt av Fagforbundet til å sitte i Faggruppe1 Brann, redning og forebyggende. 

Fra Norsk Brannmannsforum er leder og nestleder oppnevnt av Fagforbundet til å sitte i Faggruppe2 for brann- og redningspersonell.
 
Norsk Brannmannsforum forholder seg til administrasjonen i Samferdsel og Teknisk og mener dette er en god måte å ivareta vår yrkesgruppe sine interesser.