Pensjon

Pensjon

Publisert torsdag 07. juli 2016 08:23
Skrevet av Bjørn Rønning

Her finner dere utdrag fra Hovedtariffavtalen og Tjenestepensjonsordningen samt lovverk og forskrift som er med på å regulere pensjon i branntjenesten.

Avtaler og lov

Lov om Statens Pensjonskasse

Forskrift om pensjonsordning for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte

Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

Finn aldersgrensen for stillingen din > KLP (utskrift fra KLP 24.05.16)