Pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesenet

Publisert torsdag 18. juni 2015 12:18
Skrevet av Bjørn Rønning

DSB har oversendt Justis- og beredeskapsdepartementet et forslag til hvordan og hvor et pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesenet kan gjennomføres.

Les mere her...