Samfunnssikkerhet og beredskap i ti år

Publisert lørdag 31. august 2013 16:43
Skrevet av Bjørn Rønning

Fredag markerte DSB sine ti første år. Direktoratets visjon ”Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar” understreker hva som har vært DSBs hovedfokus i de ti årene som har gått.

Les mere her...