Referat

På denne siden vil dere finne kort sammendrag fra styremøter i NBMF.
  

Styremøte Colorline 1 - 3/12 - 14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Oppfølging av saksliste forrige styremøte.
- Utdanning deltidspersonell/tilskudd fra NBSK.
- Kreftregistret.
- Nødnett - hvem skal eie?
- Forslag om endring i IKS loven.
- Brannkonferansen 2015.
- Mens du venter på ambulansen.
- Eventuelt.
 
 
 
Styremøte Oslo 23/10-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Oppfølging av saksliste siste styremøte.
- Oppsummering - Møte med DSB 28/8-14.
- Oppsummering - KNS konferanse Stockholm 16-18/9-14.
- Orientering - Arbeidsutvalgets vedtak om Forbundets satsing i forhold til kreftrisiko blant brann- og redningspersonell.
- Høring - Forslag til nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO).
- Oppsummering - Dialogmøte om kreftrisiko blant brann- og redningspersonell 14/10-14.
- Særavtalen (SFS 2404).
- Statsbudsjettet 2015.
- Rygge beredskapssenter.
- Møte i Prsgrunn.
- Brannkonferansen 2015.
- Fagforbundets yrkesskadepris.
- Eventuelt
 
 
 
Styremøte Colorline 18-19/6-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Oppnevnelse av Faggruppe 1 og 2 i Fagforbundet.
- Aktiviteter fremover
- Bruk av vår logo
- Særavtalen SFS 2404
- Deltagelse i Kommunalt Nordisk samarbeid
- Kreftsaken
- Møte med DSB
- Brannkonferansen 2014 og 2015
- Forslag til ny læreplan for BER I og BER II
- Vedtekter til NBMF
- Regnskap (Tertialrapport)
- Regnskap Yrkesskadefondet
- Deltagelse Brannmenn mot kreft Bergen 28-29 august
 
 
 
Styremøte Gardermoen 13/2-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Brannkonferansen 2014
- Arbeidsoppgaver vedrørende årsberetning
-Regnskap
-Forslag til vedtektsendringer
-Arbeidet med strategiplan
-Budsjett
 
 
Styremøte Oslo 23-24/1-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Brannstudiet.
Høringssvar, høringsfrist.
- Høringsnotat- forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, straffeloven 2005 og tolloven.
- Veileder kreft.
Videre arbeidet med å få denne i trykken og distrubiering av den.
- Brannkonferansen 2014.
Program
Årsmøte
Medlemsmøte
- Pensjon/særaldersgrenser
Klemet Rønning-Aaby informerte om dette.
 
 
Styremøte Bergen 20-21/11-13
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Brannkonferansen 2014.
Stavanger 3- 4/4-14.
Program.
- Handlingsplan 2013-2014.
- Brannstudiet.
- HMS og kreftsaken.
Jørn Davidsen og Dag Skaseth deltar i et møte som DSB har innkalt til i Bergen 28/11-13.
- Info om Særavtalen ved Unni Rasmussen.
- Fremtidens nasjonale redningsorganisering.
- Medlemskorps om ikke betaler medlemskontigent til NBMF
 
 
Styremøte Sørmarke 22-23/8-13
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
- Åpning og konstituering av det nye styret.
- Stein Gulbrandsen la frem nytt forslag til organisering av Arbeidsgruppe Brann.
- Brannkonferansen 2013, erfaringer....
- Brannkonferansen 2014, det blir jobbet med å få lagt denne til Stavanger samt å få et like spennende program som vi hadde i 2013.
- Det videre arbeidet i referansegruppa til Geir Mostig angående "Brannstudiet".
- Forberedelser til nytt møte med DSB.
- Nettsiden vår, hvordan få denne bedre. Opprettelse av en facebook side.
- Under event. kan nevnes:
Videre arbeidet med brannmenn og kreftrisiko.
Årshjul.
Ole Morten Skogland deltar på et debattseminar i det Danske folketinget angående redningsberedskap i Danmark (Dansk Brannstudie).
 
 
 
 
 

Reklame

sample iconØnsker du å støtte Norsk Brann- og Redningsforum økonomisk kan du gjøre dette ved å plassere en reklamebanner for din bedrift på vår side. Ta kontakt for mer informasjon.

Om NBRF

sample iconNorsk Brann- og Redningsforum er en selvstendig, administrativt og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet.
Les mer..

Kontakt Oss

sample iconNorsk Brann- og Redningsforum
Tel: 97 63 66 90
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.